عنوان اصلی

زیبایی و زیبا دوستی زاده و محصول قرن جدید نیست، از ازل این حس در فطرت آدمی یک گوشه برای خود انتخاب کرده و تا ابد هم از آن گوشه جنب نخواهد خورد. فیلسوفان یونانی زیبایی را یک جزء ضروری از جهان ایده ال می دانند. اجتماع چنان اهمیتی به جوانی می دهد که فرایند پیری باعث اثرات روانی و حتی اجتماعی می شود. برای بعضی از افراد داشتن قیافه سالخورده،که با سن واقعی آنها مطابقت ندارد، از نظر شغلی و مادی اثرات نامطلوبی به دنبال دارد.ضمن اینکه پذیرش جراحی زیبایی در جامعه بیشتر شده ،تکنیک های آن نیز بهبود یافته و به ...
ادامه »

عنوان اصلی

در سال‌های اخیر از روش جراحی به سمت روش‌های غیر جراحی رفته‌ایم . اقدامات كمتر تهاجمي و مداخله پیشگیرانه به منظور کاهش صدمات ناشی ازنور فرابنفش وعوامل محیطی و پیری ذاتی می باشند. هدف از این روش از بين بردن يا به تاخير انداختن نیاز به عمل جراحی می باشد. طب زیبائی، شامل استفاده منظم ازکرمهای ضدآفتاب، رتینوئیدها وکرم های زیبائی-طبی، تزریق نوروتوکسین، لیزر با حداقل تهاجم، نور، ودرمانهای فرکانس رادیویی می باشد. طب زیبایی همه روشهای پزشکی در زمینه زیبایی به استثنای تمام اعمال جراحی که نیاز به اتاق جراحی ...
ادامه »

عنوان اصلی

تناسب اندام نه تنها وزن شما را پایین نگه میدارد و باعث میشود بدنی کشیده و انعطاف پذیر داشته باشید، بلکه نقش مهمی در حفظ سلامت بدن دارد. بارها و بارها ثابت شده است که تمرینات ورزشی منظم، رژیم غذایی معقول و غنی از مواد مغذی و شیوه زندگی فعال و پر تحرک، فاکتور های مهمی در حفظ سلامت بدن می باشند. وقتی بدن آماده ای نداشته باشیم کارهای ساده ای مثل خم شدن برای بغل گرفتن بچه و یا برداشتن یک کتاب از روی قفسه میتوانند به طور بالقوه موجب صدمه دیدن عضلات ما شوند. هنگامیکه عضلات ظریف بدن، مخصوصا عضلات پشت و گردن، ...
ادامه »

temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb