118405150.jpg

سیستم های اطلاعات سلامت الکترونیک

موضوع اصلی این کتاب زیرساخت ها، کاربردها و دستاوردهای فناوری ارتباط از راه دور در حوزه سلامت یا تله مدیسین می باشد. زیرساخت ها، ویژگی ها و سازوکارهای امنیتی انواع شبکه های ارتباطی از جمله شبکه های ...

بیشتر بخوانید

118404750.jpg

مدیریت فناوری اطلاعات سلامت

این کتاب یکی از جامع ترین کتاب های آموزشی رشته های مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت است که به مباحث پایه انفورماتیک سلامت، طراحی و مدل سازی سیستم های اطلاعات سلامت، کاربردهای فناوری اطلاعات در بخش های ...

بیشتر بخوانید

  • Records 1 to 8 of 10
  • 1
  • 2
  • »