عنوان خبر

نشست خبري نخستين سمينار فن‌آوري سلامت و شيوه‌هاي تحول در بيمارستان مورخ 12/9/93 برگزار شد

خلاصه خبر

نخستين سمينار فن‌آوري سلامت و شيوه‌هاي تحول در بيمارستان، با عنوان "ابعاد نقش فن‌آوري سلامت در طرح تحول نظام سلامت" 25 لغايت 28 بهمن‌ماه 93 برگزار مي‌شود.

در نشست مطبوعاتي نخستين سمينار فن‌آوري سلامت و شيوه‌هاي تحول در بيمارستان كه صبح روز چهارشنبه 12 آذرماه 93 در سالن G6 ستاد مركزي دانشگاه برگزار شد، در خصوص اهداف، محورها و روند بكارگيري فن آوري سلامت، توضيحاتي ارائه شد.

فناوري‌، زمينه‌ساز تحول‌آفريني در حوزه سلامت است در ابتدا دكتر ترابي دبير ستاد نوآوري دانشگاه، نظام تحول سلامت را از برنامه‌هاي دولت عنوان كرد و افزود: فناوري‌هاي سلامت ازجمله زمينه‌هاي مهم براي تحول‌آفريني در حوزه سلامت است ازاين‌رو در دنيا توجه ويژه‌اي به توسعه فناوري‌هاي حوزه سلامت شده است.
وي افزود: با هوشمند سازي فناوري‌هاي حوزه سلامت مي‌توان قابليت‌هاي فناوري‌هاي سلامت را در ابعاد مختلف شناسايي و به كار گرفت ...ادامه