عنوان کوتاه

عنوان اصلی اعضای انجمن

رزومه دکتر صفدری

نام و نام خانوادگی: رضا صفدري

  


نشانی:

پرديس همت دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پیراپزشکی-معاونت پ‍ژوهشي

تلفن88622755موقعيت‌‌هاي شغلي و حرفه‌اي


  •  سابقه ارائه خدمات آموزشي
مؤسسه محل تدريسنوع فعاليتعنوان درسسال تدريس
دانشکده پیراپزشکیتدریس موازین حقوقی امور بیمارستانها-مدارک پزشکی رشته مدیریت -مدارک پزشکی-کد گذاری 3و4-مدارک پزشکی4-سمینار مدارک پزشکی- مدیریت مدارک پزشکی -جنبه های قانونی مدارک پزشکی- سمینار تحقیق کارشناسی -مدارک پزشکی در دنیا و ایران-سیستمهای نامگذاری و طبقه بندی بیماریها- -روش تحقیق- پایان نامه-کارآموزی 18  •  سابقه موقعيت‌‌ها و پست‌هاي اجرايي (مرتبط با آموزش و تحقيقات)
سمتمكان فعاليتتاريخ
معاونت پژوهشی دانشکدهدانشکده پیراپزشکی82- 88
مدیر گروه مدارک پزشکیدانشکده پیراپزشکی83- تاکنون
معاون پ‍ژوهشيدانشكده پيراپزشكي90 تاكنون  •  سابقه فعاليت و پست‌هاي اجرايي (غيرمرتبط با آموزش و تحقيقات
عنوان سمتمكان فعاليتمدت
مشاور دفتر توسعه و هماهنگی اطلاع رسانی پزشکیمعاونت تحقیقات وزارت بهداشت1382-1377
معاون اداره کل اطلاع رسانی پزشکی و رئيس اداره کتب و نشریاتمعاونت تحقیقات وزارت بهداشت1372-1375
رئیس مرکز انتشارات علوم پزشکیمعاونت تحقیقات وزارت بهداشت1372-1371
معاون گروه مدارک پزشکیمعاونت تحقیقات وزارت بهداشت1371-1369
 

  •  عضويت در انجمن‌ها و مجامع علمي
نام مجمعنوع همكاري و سمتمحل فعاليت مجمعمدت عضويت
انجمن علمی مدارک پزشکی ایرانعضو هیات مدیرهسراسر کشور1373 تاکنون
انجمن علمی اطلاعات بهداشتی و زیست پزشکیعضو هیات مدیرهسراسر کشور1380تاکنون  •  عضويت در كميته‌ها و شوراها
نام كميته يا شورانوع همكاري با كميته يا شورامكان يا سازمان مربوطهمدت فعاليت
کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشورعضووزارت بهداشت1379 تاکنون
برد آموزشی مدارك پزشكي و كتابداريعضو وزارت بهداشت1374-1384
شوراي پژوهش مركز پژوهشهاي دانشجوييعضودانشگاه علوم پزشكي تهران
شوراي پژوهش HSR مركز توسعه آموزشيعضودانشگاه علوم پزشكي تهران
شوراي پژوهش HSR معاونت پشتيبانيعضودانشگاه علوم پزشكي تهران
كميته آينده نگري فن آوري سلامتعضووزارت بهداشت
كميته مدارك پزشكيعضووزارت بهداشت معاونت سلامت1384 تاکنون


پروژه‌هاي تحقيقاتي تصويب‌شده

عنوان طرحنوع فعاليت در طرح (مجري اصلي، مدير اجرايي، همكار، مشاور و غيره)مؤسسه محل پژوهشوضعيت فعلي طرحمدت طرح
طراحي و ايجاد سيستم طبقه بندي بيماريهاي قلب و عروق و ارزيابي آن مجري دانشگاه علوم پزشكي تهراندر حال انجام 14 ماه
بررسي ميزان پاسخگويي مدارك پزشكي به موارد ارجاعي سازمان پزشكي قانوني مركزيمجري دانشگاه علوم پزشكي تهرانخاتمه یافته12 ماه
بررسي نواقص مستند سازي پرونده هاي پزشكي منجر به كسورات احتمالي در بيمارستانهاي آموزشيمجري دانشگاه علوم پزشكي تهرانخاتمه یافته16 ماه
بررسي ميزان صحت و تكميل اطلاعات مندرج در پرونده هاي پزشكي از ديدگاه اعضاي كميته مدارك پزشكي بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران و ارائه راهكارهاي اجراييمجري اصلي، مدير اجراييدانشگاه علوم پزشكي تهرانخاتمه یافتهدو سال
طراحی و ایجاد نرم افزار فهرستگان کتب و نشریات پزشکیمجري اصلي، مدير اجرايي،سازمان جهانی بهداشتWHOخاتمه یافته1 سال
طراحی و نظارت بر بکار گیری تکنولوژی جدید در عرضه انواع منابع علمی پزشکی مجري اصلي، مدير اجرايي،معاونت تحقیقات وزارت بهداشتخاتمه یافته1 سال
ایجاد پایگاه عرضه اطلاعات پزشکی در هشت دانشگاه علوم پزشکیمجري اصلي، مدير اجرايي،معاونت تحقیقات وزارت بهداشتخاتمه یافته1 سال
افزایش توان ارتباطی پایگاههای رایانه ای در معاونت ها و سازمانهای تابعه وزارت بهداشتمجري اصلي، مدير اجراييمعاونت تحقیقات وزارت بهداشتخاتمه یافته1 سال
استاندارد سازی و بهینه نمودن فرمهای مدارک پزشکی کشورمجري اصلي، مدير اجرايي،معاونت تحقیقات وزارت بهداشتخاتمه یافته2 سال
افزایش توانمندیهای واحد رایانه ای مرکزی و مرکز عرضه اطلاعات رایانه ای مجري اصلي، مدير اجرايي،معاونت تحقیقات وزارت بهداشتخاتمه یافته3 سال
طرح ایجاد بانکهای اطلاعاتی پزشکی در نظام نوین اطلاع رسانی پزشکیمجري اصلي، مدير اجرايي،مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی خاتمه یافته3 سال
طراحی و ایجاد مدل مناسب کتابخانه الکترونیک سلامتمجري اصلي، مدير اجرايي،معاونت تحقیقات وزارت بهداشتخاتمه یافته4 سال
بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی و کارشناسان مدارک پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در خصوص الگوی ارزیابی بخش مدارک پزشکیمجري اصليدانشگاه علوم پزشکی تهراندر دست اجرا
بررسي فراواني مواجهه با عوامل خطرساز براي كاركنان آزمايشگاههاي تشخيص طبي دانشگاه علوم پزشكي تهرانمجري دانشگاه علوم پزشکی تهران خاتمه یافته
بررسي اثر بخشي ارائه خدمات پژوهشي در دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهرانمجري اصلي، مدير اجراييدانشگاه علوم پزشکی تهرانخاتمه یافته30 ماه
بررسي فاكتور هاي خطر مربوط به بيماري كالا آزار در پرونده بيماران مركز طبي كودكان83- 1369 مجري دانشگاه علوم پزشکی تهرانخاتمه یافته12 ماه
طراحي و استقرار پايگاه عرضه اطلاعات پزشكي به منظور تامين نيازهاي علمي اساتيد و دانشجويان در دانشكده پيراپزشكيمجريدانشگاه علوم پزشکی تهران خاتمه یافته6 ماه
طرح ايجاد شبكه بهداشتي براي جوانان همكار اصلي خاتمه یافته 1سال
طراحي و تدوين استاندارهاي كتابخانه اي همكار اصلي خاتمه یافته
افزايش توان ارتباطي و توسعه پشتيباني شبكه همكار اصلي خاتمه یافته
جمع آوري آمار بيماريهاي بيماران بستريهمكار اصلي خاتمه یافته
طرح هماهنگي و استاندار سازي اوراق تخصصي مدارك پزشكي همكار اصلي خاتمه یافته
افزايش توان سخت افزاري شبكه اطلاع رساني همكار اصلي خاتمه یافته
بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی انترباکتر یا سه ای جدا نشده از کشت خون در مراجعه کنندگان به بیمارستان شریعتیمجریدانشگاهخاتمه یافته 12 ماه
مقایسه دو روش E-Testو ذیسک دیفوژن آگار در نمونه دریافتی از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شریعتیمجریدانشگاهخاتمه یافته 18 ماه

همكاري در اجرا, نظارت و ارزشيابي بيش از ده طرح تحقيقاتي ديگرفعاليت‌هاي ويراستاري و همكاري با هيأت تحريريه مجلات علمي

نام مجلهمحل انتشار مجلهنوع همكاري با مجلهمدت همكاري
توسعه کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات بهداشتیتهرانسردبیر1383 تاکنون
فصلنامه انجمن مدارک پزشکی ایرانتهرانعضو هیات تحریریه1374 تاکنون
فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي قمقمعضو هيات تحريريه1385 تاکنون


شركت در دوره‌هاي مختلف (آموزشي، پژوهشي و اجرايي)

نام دورهنوع (سطح) دورهمحل برگزاريتاريخ برگزاري
9th international congross of medical librarianship5 روزبرزيل1384
Health informatics3 روزانگلستان1382
Online informatics3 روزانگلستان1382
13 th international fedration of health record organizations7 روزاستراليا1380
Health information3 روز انگلستان1382
Online informatics 3 روز انگلستان1382
Health information5 روز مصر1376
Regional traning course on the ICD-105 روز مراكش1372
كارگاه بهره برداري از دانش حاصل از پژوهش1 روز دانشگاه علوم پزشكي تهران1385
همايش كاربرد يادگيري الكترونيكي در آموزش پزشكي1 روزدانشگاه علوم پزشكي تهران1386
كارگاه سيستم ارسال و داوري مقالات 1 روز دانشگاه علوم پزشكي تهران1386
اولين همايش كشوري اتوماسيون بيمارستاني5 روزدانشگاه مشهد با همكاري دانشكده هلند1386
دومين كنفرانس بين المللي فن آوري اطلاعات و دانش 3 روزدانشگاه صنعتي اميركبير1384


تدريس در هم‌انديشي‌ها، بازآموزي‌ها و كارگاه‌ها

نام هم‌انديشي، بازآموزي، كارگاه و غيرهطول مدت دورهمحل برگزاريتاريخ برگزاري
کارگاه آموزشی اداره امور بیمارستانهاچند كارگاه
کارگاه کد گذاری بر مبنای ICDویژه کارشناسان چند كارگاه
کارگاه تشخیص نویسی ویژه اعضای هیات علمی چند كارگاه
کارگاه نحوه ثبت و گزارش دهی صحیح اطلاعات در بهینه سازی خدمات چند كارگاه
كارگاه حاكميت بالينييك روزهدانشگاه علوم پزشكي تهران1386
كارگاه رفتارسازماني در سازمانهاي آموزشييك روزهدانشكده پيراپزشكي1386
كارگاه آموزشي آمار بيمارستانيسه روزهدانشكده پيراپزشكي 1385


انتشارات

كتب منتشر شده

عنوان كتابناشرشهر و كشور محل نشرسال انتشار
راهنمای طبقه بندی نهمین ویرایش ICDمعاونت پزوهشی وزارت بهداشتتهران1371
آموزش و کاربرد کامپیوتر برای پرسنل نظام بهداشت و درمانمعاونت پژوهشی وزارت بهداشتتهران1373
سیستمهای طبقه بندی و نامگذاری بیماریها و ارائه مدل برای طبقه بندی بیماریها در ایرانمیر ماهتهران1382
استانداردهای مدیریت اطلاعات بهداشتی -درمانیعبادی فرتهران1383
پرونده های الکترونیک سلامت بهينهتهران1383
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانیرضا صفدري تهران 1384
راهنماي طبقه بندي بين المللي آسيب ها، ناتوانيها و معلوليتهاميرماه تهران1386
سلامت الكترونيك شوراي عالي اطلاع رساني تهران1387
زبان واحد پزشكي زير ساخت پرونده الكترونيك سلامت جعفري تهران1387
پرونده الكترونيك سلامت EHRجعفري تهران 1388
مديريت فن اوري اطلاعات سلامت جعفري تهران1389
سیستم های سلامت الکترونیکمیرماهتهران1391


مقالات منتشر شده

عنوان مقاله نام نشريهسال چاپ
مقايسه دو روش E.test و ديسك ديفيوژن آگار در تعيين حساسيت آنتي بيوتيكي سويه هاي اشرشياكلي بيماران مبتلا به عفونت ادراري بيمارستان شريعتي دانشگاه همدان 1387
مقايسه متغييرهاي اقتصادي و اجتماعي در سالمندان شهر تهرانپياورد سلامت1386
Case Study-Classification Developing a model for an Iranian Classification of Diseases (IRCD) compatible with other adaptations of the International classification of Diseases(ICD)Health Information Management Journal2007
Health Services Accreditation Standards for Information Management in CanadaJ Res Health Sci
بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی انتروباکترویاسه های جدا شده در خونپیراپزشکی1385
بررسی تطبیقی سیر تکامل و ساختار سیستم نامگذاریپيراپزشكي1385
بررسی دموگرافیک کیفیت زندگی سالمندانپيراپزشكي1385
راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات در نظام سلامتپيراپزشكي1385
نظام ملی سلامت الکترونیکمجله پزشکی دانشگاه تهران1385
مجله پزشکی دانشگاه تهرانقزوین 1385
Health services accreditations standardJRHS2066
Telemedicolegal Aspects of TelemedicineIHRIM2005
اثر بخشی فناوری اطلاعات در نظام سلامتطب جنوب1385
بررسی تطبیقی استانداردهای مدیریت اطلاعات با رویکرد بر ایجاد پرونده الکترونیک سلامتمجله پزشکی هرمزگان1385
استاندارهای مدیریت اطلاعات با رویکرد بر ایجاد پرونده الکترونیک سلامتهرمزگان1385
HISتكفاب1384
استاندارد هاي بخش مدارك پزشكي دربيمارستانهاي آموزشيتكفاب1384
كاربرد انفورماتيك درثبت اطلاعات اورژانستكفاب1384
نقش سايت اطلاعات بهداشتي جوانانتكفاب1384
نقش IT درتوسعه نظام اطلاعات مراقبتتكفاب1384
بانکهای اطلاعات پزشکی ارائه یک مدلهرمزگان1384
مطالعه تطبیقی سیستمهای طبقه بندی بیماریها در کشور های منتخب و ارائه الگو برای طبقه بندی بیماریهاطب و تزكيه1384
ارائه چندین مقاله در فصلنامه انجمن مدارک پزشکی ایران 1383-1384
انفورماتیک و تلماتیک در بیمارستانهای قرن 21 طب و تزكيه1383
ارائه چندین مقاله در فصلنامه توسعه کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات بهداشتی تكفاب1383-تا كنون
کاربرد کامپیوتر در رشته خدمات مدارک پزشکیمدارك پزشكي1381
اطلاع رسانی پزشکی (قسمت اول و دوم)انجمن دندانپزشکان1379
کاربردتکنولوژی در عرصه اطلاعات علمی پزشکیطب و تزكيه1379
نقش اطلاعات بهداشتی درمانی در کنترل کیفیت مراقبتهای درمانیدانشجویان1376
پژوهشی در ایجاد طبقه بندی بیماریهای ایرانطب و تزكيه1375


مقالات ارائه شده در كنفرانس ها

عنوان مقالهعنوان همايش، كنفرانس و غيرهمحل برگزارينحوه ارائه مقاله (سخنراني يا پوستر)سال
نظام اطلاعات بيمارستان چالش ها و روش هاكنگره سراسري مديريت بيمارستانكيش سخنراني1387
قصور پزشكي و طراحي نظام اطلاعات متمركز الكترونيكي اولين كنگره بين المللي حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيسخنرانی1386
سیستم نامگذاری نظام یافته پزشکی زبانی مشترک برای پرونده الکترونیک سلامت تله مديسندانشگاه شهيد بهشتيسخنرانی1385
جنبه های قانونی پزشکی از راه دور نخستین همایش سلامت سلامت الکترونیک همایش رازی سخنرانی1385
سلامت الکترونیک چهارمین کنگره سراسری پرستاری و مامائیهمایش رازیسخنرانی1385
Setting up health information center يونان 2005
Clectronic medical library يونان 2005
ارزيابي دروني در دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهرانهشتمين همايش كشوري آموزش پزشكيدانشگاه كرمانپوستر1385
بررسي حساسيت آنتي بيوتيكي انتروباكترياسه هاي جدا شده از كشتپنجمين كنگره ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهيتهرانپوستر1385
نقش انفورماتيك در پزشكيدومين كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانشهمايش هاي رازيسخنراني1383
پرونده های الکترونیکی و نقش متخصصان مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانیاولين کنفرانس بین المللی پرونده الكترونيك سلامتهمایش های رازیسخنراني1384
استانداردهای مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانیاولين کنفرانس بین المللی پرونده الكترونيك سلامتهمایش های رازیسخنراني1384
کتابخانه ملی الکترونیک سلامت چالش ها و روشهااولين کنفرانس بین المللی پرونده الكترونيك سلامتهمایش های رازیسخنراني1384
بیمارستان در منزلاولين کنفرانس بین المللی پرونده الكترونيك سلامتهمایش های رازیسخنراني1384
نقش ITدر مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانیاولين کنفرانس بین المللی پرونده الكترونيك سلامتهمایش های رازیسخنراني1384
Virtual electronic medical record(vemr)اولين کنفرانس بین المللی پرونده الكترونيك سلامتهمایش های رازیسخنراني1384
A model of electronic library of healthکنفرانس منطقه ای E-healthهمایش های رازیسخنرانی1383
تاثیر تکنولوزی اطلاعات در بررسی و پیشگیری جراحات شغلیدومین همایش طب کار و بیماریهای شغلیدانشگاه علوم پزشکی ارتش 1383
Health informatic لندن 2003
بررسی دیدگاه کارشناسان مدارک پزشکیچهارمین همایش سراسری مدارک پزشکی ايرانتالار امام 1382
اهمیت آمار در مدیریت بهداشتی اطلاعات بهداشتی و درمانی چالشها و روشها چهارمین همایش سراسری مدارک پزشکی ايرانتالار امام 1382
استانداردهای بخش مدارک پزشکی در بیمارستانهای آموزشی چهارمین همایش سراسری مدارک پزشکی ايرانتالار امامپوستر 1382
HIS ارزیابی سیستمهای موجود نظام اطلاعات بمارستانیمرکز تحقیقات قلبسخنرانی1382
نقش ITدر توسعه نظام اطلاعات مراقبت چهارمین همایش سراسری مدارک پزشکی کشورتالار امامسخنرانی1382
كاربرد انفورماتيك در ارتفاء كيفيت اطلاعات اورژانسچهارمین همایش سراسری مدارک پزشکی کشورتالار امام 1382
نقش سایت اطلاعات بهداشتی جوانان اولین کنگره خانواده و مشکلات جنسیبیمارستان بیدارسخنرانی1382
اولين كنگره خانواده و مشكلات جنسيدانشگاه شاهد 1382
تاثير سيستم هاي اطلاعات در مديريت منابع بيمارستانياولین همایش کشوری مدیریت منابع در بیمارستانوزارت بهداشت 1381
نقش اطلاع رساني پزشكي در پيشگيري از بيماريهاي غير واگيراولين كنگره پيشگيري از بيماريهاي غير واگيرمركز تحقيقات غدد شهيد بهشتي وزارت بهداشت 1381
Health informatic management سیزدهمین کنگره بین المللی مدارک بهداشتیاسترالياIFHRO 1380
Amodel of virtual libraryگردهمایی منطقه ای EMRO خصوص Virtual LabraryدفترWHO 1380
سيستم هاي اطلاعات بيمارستانيدانشگاه علوم پزشکی تهران 1378
ويژگيهاي HIS تالار امام 1378
اصول كدگذاري بيماريها بر مبناي ICD-10 وزارت بهداشت 1378
نقش و اهميت مدارك پزشكي کنفرانس نقش و اهمیت مدارک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی مازندران 1378
راهكارهاي ثبت اصول تشخيص بيماري وزارت بهداشت 1378
نحوه ثبت و گزارش دهي صحيح اطلاعات در بهينه سازي خدمات دانشگاه علوم پزشکی ايران 1377
طبقه بندي هاي بيماريهاسومین سمینار سراسری مدارک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران 1377
ثبت تشخيص هاي بيماريگردهمایی نحوه ثبت تشخیصهای بیماریهادانشگاه علوم پزشکی یزد 1376
كد گذاري بيماريها و اقدامات درماني همایش آموزشی کد گذاری بیماریهادانشگاه علوم پزشکی یزد 1386
جايگاه مدارك پزشكي در نظام اطلاعات دانشگاه قم 1375
مديريت اطلاعات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکی كاشان 1375
سنجش كارآيي تخت بيمارستاني و كاربرد آن دانشگاه علوم پزشکی ارتش 1375
نقش مدارك پزشكي در امور درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران 1375
Health information مصر 1996
Training method of ICD-10 تهران 1996