عنوان کوتاه سمینار پکس

عنوان اصلی

سمینار پکس مدیران بیمارستانی

زمان : 25 و 26 دیماه 1392
مکان : خیابان حافظ ، مقابل سمیه، دانشگاه امیر کبیر تالار اجتماعات مرکزی
برای آگاهی از برنامه ها و سخنرانان سمینار به وب گاه زیر مراجعه فرمایید :

  http://vieh.aut.ac.ir